Pattarapong.dev

Privacy Policy Terms of Service Technologies Additional terms FAQ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ Pattarapong.Dev

เปลี่ยนแปลงล่าสุด 6 พฤษภาคม 2567

1. บทนำ

Pattarapong.Dev ("เรา" "ของเรา" หรือ "Pattarapong") มุ่งมั่นที่จะจัดระเบียบข้อมูลในโลกนี้และทำให้เข้าถึงได้ง่ายในทุกที่และมีประโยชน์ ("พันธกิจ") ผ่านบริการต่างๆ ("บริการ") ภายใต้แบรนด์ Silapa.xyz ("Silapa.xyz")

1.1 บริการของเรา

Silapa.xyz นำเสนอบริการหลากหลายประเภท ดังนี้:

 • Silapa.xyz Music: บริการสตรีมมิ่งเพลง
 • Silapa.xyz Cloud: บริการเซิร์ฟเวอร์เฉพาะส่วนตัวและพื้นที่คราวด์ส่วนตัว
 • Silapa.xyz MyAccount: บัญชีผู้ใช้สำหรับบริการ Silapa.xyz ทั้งหมด
 • Silapa.xyz Midnight AI: บริการผู้ช่วยส่วนตัว AI Generative และ Large Language Model
 • Silapa.xyz TV: แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสำหรับทุกคนเพื่อความบันเทิง
 • Silapa.xyz Games: แพลตฟอร์มสำหรับเกมต่างๆ

1.2 ข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานบริการของเรา โดยการใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณไม่ควรใช้บริการของเรา

2. ข้อมูลผู้ใช้

2.1 การรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น กิจกรรมการสตรีมมิ่งเพลงของคุณ พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ใช้ และเกมที่เล่น
 • ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ และที่อยู่ IP

2.2 การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อ:

 • ให้บริการแก่คุณ
 • ปรับปรุงบริการของเรา
 • สื่อสารกับคุณ
 • ป้องกันการฉ้อโกงและการใช้งานในทางที่ผิด
 • ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.3 การแชร์ข้อมูล

เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณกับ:

 • บริษัทในเครือของเรา
 • บุคคลที่สามตามคำสั่งของศาลหรือหมายเรียก

2.4 ตัวเลือกของคุณ

คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้โดย:

3. ความปลอดภัย

เราใช้มาตรการป้องกันทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณจากการเข้าถึง การใช้งาน การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายที่ไม่ได้รับอนุญาต

3.1 การใช้งานที่ได้รับอนุญาต

คุณตกลงที่จะใช้บริการของเราสำหรับวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น คุณไม่ควรใช้บริการของเราเพื่อ:

 • ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ
 • ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม
 • รบกวนหรือขัดขวางการใช้งานบริการของผู้อื่น
 • ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.2 เนื้อหาผู้ใช้

คุณอาจอัปโหลดเนื้อหา ("เนื้อหาผู้ใช้") ไปยังบริการของเรา คุณรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่คุณอัปโหลด และคุณตกลงที่จะไม่เผยแพร่เนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดเหล่านี้

3.3 สิทธิ์ของเราในเนื้อหาผู้ใช้

เรามีสิทธิ์แก้ไข ลบ หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ ออกจากบริการของเราได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

4. ความเป็นส่วนตัว

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

5. สัญญาณและการรับประกัน

5.1 การปฏิเสธการรับประกัน

บริการของเรามีให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" เราไม่รับประกันว่าบริการของเราจะทำงานได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา

5.2 การจำกัดความรับผิด

ในกรณีใดๆ ก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของเราต่อคุณจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการใช้บริการของเราจะจำกัดเฉพาะจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับเราสำหรับการใช้บริการของเราในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าการเรียกร้อง

5.3 การยุติ

เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณและการเข้าถึงบริการของเราได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.4 การเปลี่ยนแปลง

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

5.5 การยุติการให้บริการ

เราอาจยุติการให้บริการแก่คุณได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยังอาจยุติการใช้บริการของเราได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.6 การชดเชย

คุณตกลงที่จะชดเชยและปกป้องเรา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน และพันธมิตรของเราจากและต่อทุกๆ การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ ความเสียหาย การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่าย

6. นโยบายการชำระเงิน

ไม่มีนโยบายการคืนเงิน การชำระเงินที่ทำไปแล้วไม่สามารถขอคืนหรือยกเลิกได้ กรุณาพิจารณาอย่างละเอียดก่อนทำการชำระเงิน

7. นโยบายสตรีมมิ่ง

7.1 Silapa.xyz TV

Silapa.xyz TV: Silapa.xyz TV เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งที่นำเสนอเนื้อหาวิดีโอหลากหลายประเภท คุณรับทราบและยอมรับว่าเนื้อหาที่พร้อมใช้งานบน Silapa.xyz TV มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและอาจรวมถึงเนื้อหาที่คุณพบว่าไม่เหมาะสม

7.2 การชำระเงินให้แก่สตรีมเมอร์

การชำระเงินใดๆที่มอบให้แก่สตรีมเมอร์นั้นไม่สามารถขอคืนหรือถูกยกเลิกได้ การชำระเงินที่มอบผ่านทางแพลตฟอร์มไม่ถือเป็นการนำไปหักลดหย่อนภาษีได้

8. การแก้ไขข้อพิพาท

ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาโดยสุจริต หากการเจรจาล้มเหลว ข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขผ่านอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันใน ประเทศไทย

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดเหล่านี้และความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ Pattarapong.Dev จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎแห่งความขัดแย้งของกฎหมาย

10. ข้อกำหนดด้านอายุ

หากคุณมีอายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดในการจัดการบัญชี Pattarapong.Dev ของตนเอง คุณต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายให้ใช้บัญชี Pattarapong.Dev โปรดขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายอ่านข้อกำหนดเหล่านี้ร่วมกับคุณ
หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองทางกฎหมายและอนุญาตให้บุตรหลานใช้บริการ ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับคุณและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมของบุตรหลานในบริการ
บริการของ Pattarapong.Dev บางอย่างมีข้อกำหนดด้านอายุเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมเฉพาะบริการและนโยบาย