Pattarapong.dev

Privacy Policy Terms of Service Technologies Additional terms FAQ

Technologies

เปลี่ยนแปลงล่าสุด 6 พฤษภาคม 2567

ที่ Pattarapong.Dev เราเสาะแสวงหาแนวคิดและผลิตภัณฑ์ที่มักผลักดันขีดสุดของเทคโนโลยีให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ในฐานะบริษัทที่ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อให้มั่นใจว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการปรับสมดุลเรื่องระดับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ของเรา หลักการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจในทุกระดับภายในบริษัทของเรา เพื่อให้เราปกป้องและมอบอำนาจให้ผู้ใช้ของเราได้ พร้อมทั้งสานต่อภารกิจที่กำลังดำเนินอยู่ให้ลุล่วง นั่นคือการจัดระเบียบข้อมูลของโลกใบนี้